Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Oy Nedir? Oy Hakkında Kısaca Bilgi

Oy Terimi Hakkında Bilgiler

Oyİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Oy:
Tutulacak yol üzerine ileri sürülen görüş (rey).

 

OySiyaset Terimi Olarak Oy:
Seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih. Rey.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Teçhizat: Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı. devam et

  box Propaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma. devam et

  box Komite: Siyasi bir amaca ulaşmak için silah kullanan gizli topluluk. Alt kurul. devam et

  box İstiklal Mahkemesi: Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çabuk ve etkili bir biçimde işlemesini sağlamak için Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu özel mahkeme. (Başkanları, savcıla devam et

  box Cephe: Üzerinde savaşın sürdüğü bölge, savaş bölgesi. devam et

  box Taahhüt (taahhüd): 1- Söz verme, yüklenim. 2- Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme. devam et

  box Topyekün: Eksiksiz, toplam, toplu olarak, hep birlikte. devam et

  box Devlet: Siyasal iktidarın örgütlenmesi ve belirlenmesi ile ilgili kuralların tümü. devam et