Eğitim Sitesi

Oturum Nedir? Oturum Hakkında Kısaca Bilgi

Oturum Terimi Hakkında Bilgiler

Oturumİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Oturum:
Bir meclis veya kurulun görüşmek üzere aralıksız yaptığı toplanma (Celse).

 

OturumHukuk Terimi Olarak Oturum:
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse

 

OturumSiyaset Terimi Olarak Oturum:
Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir.

 

OturumBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Oturum:
Meclisin bir günlük toplantı süresi içerisinde çeşitli aralar verilerek yapılan toplantıların her biri.

 

OturumParlamento (TBMM) Terimi Olarak Oturum:
Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her birisidir.

 

  Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

  box Harbiye Nezaret: Osmanlı Devleti'nde Millî Savunma Bakanlığı. devam et

  box Temayüz Etmek: Başkalarına göre üstün duruma gelmek, sivrilmek, seçkinleştirmek. devam et

  box Reform: 1- Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurumları, bazı prensip ve şekil değişiklikleri koyarak çağın seviyesine göre yeniden düzenlemedir. 2- Boz devam et

  box Cumhuriyet: Milletin, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. devam et

  box Müştereken: Birlikte, ortaklaşa. devam et

  box Takrir: Yerleştirme, yerleştirilme. devam et

  box Onaylamak: Yapılan bir işi doğru veya yerinde bularak kabul etmek (Tasdik etmek). devam et

  box İpotek: Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması. devam et