Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Otokrasi Nedir? Otokrasi Hakkında Kısaca Bilgi

Otokrasi Terimi Hakkında Bilgiler

OtokrasiFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Otokrasi:
Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin yani egemenliğin tek kişi ya da grubun elinde bulunduğu yönetim biçimi.

 

OtokrasiTarih Terimi Olarak Otokrasi:
Bir hükümdar küçük bir küme ya da tek bir siyasal partininsiyasal erki elinde bulundurduğuyönetim biçimi.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Revalüasyon: Bir devletin ulusal parasının yabancı paralar ve altın karşısında değer kazanmasıdır. (Devalüasyonun tam tersi) devam et

  box Logos: Belirsiz bir alana girdiğinde onu belirleyen, düzenleyen, ilke. devam et

  box Kültür: 1- İnsanlığın maddi ve manevi anlamda yapıp ettiği her şeye kültür denir. 2- Bir toplumun kendi iç yasalarına göre biçim kazanması ve gelişmesi. Bi devam et

  box İmgelem: Dış varlıkları zihinde canlandırma yetisi. devam et

  box Karma Ekonominin Egemen Olduğu Devlet: Hem devletin hem de kişilerin üretim araçları üzerinde mülkiyet hakkının bulunduğu devlettir. Karma devlette genelde ihtiyacın olduğu yerde devlet, ka devam et

  box İyi: Toplumca yapılması istenilen, arzu edilen şeydir. devam et

  box Obez: Çok şişman, aşırı şişman. devam et

  box Sezgi: Hiçbir araç gerektirmeden doğrudan doğruya bilgi elde etme yetisi. devam et