eğitim sitesi
27 Ekim 2016 Perşembe

Online Osmanlıca Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüAbkeş : Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen “ab” i... devam et

  terimler sözlüğüAbrizci : Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunl... devam et

  terimler sözlüğüAcem Çapkınları : Kiralık atlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Arabaların genel olara... devam et

  terimler sözlüğüAcem Kösteği : Eski yazmalarda, kitap dikildikten sonra cilde, dibinden ve iç tarafın... devam et

  terimler sözlüğüAcemi Ağa : Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) ha... devam et

  terimler sözlüğüAcemi Oğlanı : Acemi ocağına yeni alınmış, henüz eğitim görmekte ve yetişmekte olan g... devam et

  terimler sözlüğüAcemi Oğlanı Kethûdası : Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli Ağaları’nın hizmetindeki... devam et

  terimler sözlüğüAcemi Oğlanlar : Yeniçeri ocağında istihdam edilmek üzere esirlerden veya devşirme usul... devam et

  terimler sözlüğüAcemilik : Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bed... devam et

  terimler sözlüğüAçık Gemiler ve Açıklar Ağası : Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan m... devam et

  terimler sözlüğüAdalet Emiri : Ahaliye zulüm edilmemesi hakkında sadrazam tarafından valilere yazılan... devam et

  terimler sözlüğüAdaletname : Padişahların toplumsal düzeni sağlamak için yayınladıkları emir.... devam et

  terimler sözlüğüÂdet-i Ağnam : Koyun ve keçiden alınan vergiye verilen isimdi. Her sene, ağnam müdürü... devam et

  terimler sözlüğüAdlî Altın : Sultan II. Mahmut zamanında basılan altın paralardan birinin ismiydi. ... devam et

  terimler sözlüğüAğa : Eskiden yüksek mevki sahipleri hakkında kullanılan bir tabirdi. Bilhas... devam et

  terimler sözlüğüAğa Bölüğü : Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan “İstanbul Ağası”nın odası... devam et

  terimler sözlüğüAğa Çırağı : Kanun hükümlerine aykırı olarak, yeniçeri ağaları tarafından, Türklerd... devam et

  terimler sözlüğüAğa Divanı : Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu mecli... devam et

  terimler sözlüğüAğa Gediklileri : Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören,... devam et

  terimler sözlüğüAğa Kapısı : Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskide... devam et

  terimler sözlüğüAğa Kapısı Şakirtleri : Ağa kapısında yazı işlerini yapan görevlilere verilen addı. Burada on ... devam et

  terimler sözlüğüAğa Nöbetçisi : Yeniçeri ağasının emir çavuşu mertebesinde bulunan hizmetliye verilen ... devam et

  terimler sözlüğüAğa Paşa : Vezir olan yeniçeri ağalarına verilen unvandı.... devam et

  terimler sözlüğüAğa Sancağı : Yeniçeri ağasına ait sancağa verilen addı. Yeniçeri ağaları ilk zamanl... devam et

  terimler sözlüğüAğaç Kavilya : Gemi kaplamalarını ıskarmoz (küreklerin takıldığı yerler) ve kemerlere... devam et

  terimler sözlüğüAğalık Hakkı : Sipahiler, zeamet sahipleri ve has sahiplerinin, timar, zeamet ve hasl... devam et

  terimler sözlüğüAğam Çırağı : Vezir dairelerinde istihdam olunan “iç ağa” ların hizmetkarları, aceme... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Osmanlıca Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 466

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın