Eğitim Sitesi

Osiloskop Nedir? Osiloskop Hakkında Kısaca Bilgi

Osiloskop Terimi Hakkında Bilgiler

OsiloskopFizik Terimi Olarak Osiloskop:
Elektriksel ölçümlerde geniş çapta kullanılan çok yönlü elektronik bir ölçüm aletidir.Osiloskop ile AC,DC gerilim ve periyot doğrudan ölçülür.Akim,frekans,faz farkı vs. ise dolaylı olarak ölçülür.Bir osiloskop, Katot isini tüpü,tüp besleme devresi,yatay ve düşey giriş yükselteçleri,zaman tarama devresi ve tetikleme devresinden oluşur.Günlük hayatta osiloskop ; radar sistemleri,televizyon alıcıları,bilgisayar gibi uygulamalarda elektronik bilginin ekranda görüntülenmesini sağlar.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Yoğunluk: Malzemelerin, kütlelerinin hacmine oranını veren bir tür özelliği. devam et

  box Atom: Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birim elemanı. Atom bir çekirdek ve onu çevreleyen elektron bulutundan oluşur. devam et

  box Hareket: Seçilen başlangıç noktasına göre zamanla yer değiştirme eylemi. devam et

  box Güneş Sabiti: Bir yüzeyin sahip olduğu radyasyon sabiti. devam et

  box Kilogram: Kütlenin SI sistemindeki birimi, 1 litre suyun yaklaşık olarak kütlesi Dünya üzerinde 1 kilogram 2.2 pound a eşittir. devam et

  box Lepton: Elektron, muon, tau ve bunlarla ilgili olan notrinolardan oluşan temel parçacık ailesi. devam et

  box Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza. devam et

  box Türbin: Elektrik santrallerinde akan su veya buhar gücüyle jeneratörü döndüren kısım. devam et