Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ortodoks Nedir? Ortodoks Hakkında Kısaca Bilgi

Ortodoks Terimi Hakkında Bilgiler

Ortodoksİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Ortodoks:
Hıristiyan dininin Ortodoks mezhebinden olan kimse.

 

OrtodoksSosyal Bilgiler Terimi Olarak Ortodoks:
Hristiyanlık'ın kollarından biri.Patrik denen dini liderin etrafında birleşen mezhep.
"Bizans halkının çoğu Ortodoks idi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince Ortodoksluğun merkez kilisesinin yani Patrikhanenin varlığına izin vermiş, böylece Ortodoksları koruma altına almıştır."

 

OrtodoksTarih Terimi Olarak Ortodoks:
Daha çok Doğu Avrupa'da yaygın olan ekseriyetle Rum ve Slav topluluklarının bağlı olduğu Hıristiyan mezhebi. Hıristiyanlıktaki üç büyük mezhepten birinin adı. (Bu mezhebin başı olan patrik, Fener Patrikhanesi'nde oturur. Diğer iki mezhep: Katoliklik ve Protestanlık)

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Ataşe: Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı. devam et

  box Tümen: Tugayla kolordu arasında yer alan birlik, fırka. devam et

  box Bahriye Nazırı: Osmanlı Devleti'nde deniz bakanı. devam et

  box Sempatizan: Duygudaş. devam et

  box Telkin: Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama. devam et

  box Zihniyet: Belli bir düşünme yolu. devam et

  box Teknokrat: Teknokrasi içerisinde yer alan, yönetici konumundaki mühendis, mimar, teknisyen, iktisatçı vb. elemanların ortak adı. devam et

  box Silüet: Bir nesnenin yalnız kenar çizgileriyle, tek renk olarak beliren görüntüsü. devam et