Eğitim Sitesi

Ortak Yerler Nedir? Ortak Yerler Hakkında Kısaca Bilgi

Ortak Yerler Terimi Hakkında Bilgiler

Ortak YerlerHukuk Terimi Olarak Ortak Yerler:
Kat mülkiyetine tabi anagayrimenkulün, kat maliklerince ortaklaşa kullanılıp yararlanılan yerleri.

 

Ortak YerlerEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Ortak Yerler:
Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denir. Örnek; temeller, ana duvarlar, avlular, merdivenler, koridorlar, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri gibi. Kat mülkiyeti kanunundaki ortak yerler ile Tapu Sicil Tüzüğünün 26. Maddesinde düzenlenen ortaklaşa kullanılan yer (müşterek methal) adlı kavramlardır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Haleldar olmak: bozulmak; çiğnenmek devam et

  box Taaccüb: Şaşkınlıkla karşılama, hayret etme. devam et

  box Kabil: kabul eden; kabul edici; olan; olabilir devam et

  box Kazuistik: Önceden görülebilecek sorunları belirleyip bunlara ilşkin ayrıntılı çözüm üretme (juristische kasuistik = her hadiseyi hususiyeti zaviyesinden kavrama devam et

  box Teemmül: düşünüp taşınma; etraflıca düşünme devam et

  box İş Kazası: İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay devam et

  box Gıyabi Tutuklama: Kişinin yokluğunda alınan tutuklama kararı. devam et

  box Üçüncü Kişi: Bir sözleşmenin tarafları ile onların temsilcilerinin dışındaki kişiler. devam et