Eğitim Sitesi

Ortak Fark Nedir? Ortak Fark Hakkında Kısaca Bilgi

Ortak Fark Terimi Hakkında Bilgiler

Ortak FarkMatematik-Geometri Terimi Olarak Ortak Fark:
Bir aritmetik dizide bir ögeyi elde etmek için ondan öncekine katılan sayı.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Doğrunun Eğimi: Bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantı. devam et

  box Ters Eleman: Bir sayı ile toplandığında veya çarpıldığında etkisiz elemanı veren sayı. devam et

  box Ekstremum Değer: Fonksiyonun en büyük ve en küçük değerlerinden her biri. devam et

  box Azalan Fonksiyon: Bir fonksiyonda bağımsız değişken artarken bağımlı değişkenin azalması. devam et

  box Küre Kapağı: Küre yüzeyinin bir düzlemle kesilmesi sonucunda elde edilen parçaların her biri. devam et

  box Üçgen: 1- A, B, C ; üçü birden doğrusal olmayan üç farklı nokta olmak üzere, [AB], [AC] ve [BC] doğru parçalarının birleşimine ABC üçgeni denir. 2- A, B, devam et

  box Kapalı Fonksiyon: F(x,y)=0 biçiminde yazılabilen fonksiyon. devam et

  box Asal Polinom: Birinci ya da daha büyük dereceden bir polinoma tam bölünemeyen polinom. devam et