Eğitim Sitesi

Ordugâh Nedir? Ordugâh Hakkında Kısaca Bilgi

Ordugâh Terimi Hakkında Bilgiler

OrdugâhTarih Terimi Olarak Ordugâh:
Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için konakladığı yer.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Arazi-İ Haraciyye (Haraçlı Toprak): İslam devletlerinde ele geçirilen topraklar kişilere mülk olarak verilebilir. İşte mülkiyet hakkı zımnilere (ehli-i kitap olup da Müslüman olma-yanl devam et

  box Koloni: Bir ülkenin sınırları dışında işgal ettiği ve yönettiği yer. Daha çok ticari amaçlıdır. Ticaret yapmak amacıyla oluşturulan merkezler. devam et

  box Statükocu: Öteden beri sürüp gelen, varolan durumun değişmesini istemeyen kimse. devam et

  box Anane: Gelenek. devam et

  box Barok: 1600-1750 yılları arasındaki klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu. devam et

  box Anlaşma: Belli bir konuda veya konularda tarafların görüş birliğine varmasıdır. devam et

  box Sancak (Mutasarrıflık): 1- Osmanlı İmparatorluğu'nda illerle ilçeler arasında yer alan yönetim birimi. 2- Orduların, temsil ettikleri devletin alâmeti olarak kullandıkları devam et

  box Özel Tarih: Sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. Örneğin :Türkiye Cumhuriyeti Tarihi devam et