Eğitim Sitesi

Ordu Balık Nedir? Ordu Balık Hakkında Kısaca Bilgi

Ordu Balık Terimi Hakkında Bilgiler

Ordu BalıkSanat Terimi Olarak Ordu Balık:
Türk kağanının, karargâhının bulunduğu şehir.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Biyomorfik Biçim: Soyut Sanat'ta geometrik biçimlerden çok bitki ya da hayvan biçimlerini anımsatan eğrisel dış çizgilerle oluşturulmuş biçimler. En tipik örnekleri Arp devam et

  box Kervansaray: Kentler arası yollarda kervanların konaklaması için yapılmış büyük han yapısı. devam et

  box Somut: Nesnel olarak varlığı algılanabilen. devam et

  box Bukranium: Öküz kafataslarıyla askı çelenklerini, almaşık bir dizi halinde tasvir eden bezeme. devam et

  box Alegori: 1. Bir kavram ya da düşüncenin figüratif semboller hâline getirilmesi. 2. Görsel sanatlarda bir olayı, düşünceyi ya da kavramı daha iyi açıklayabil devam et

  box Panayır: Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de taşıyan büyük pazar. devam et

  box Barbizon Ressamları: 19. Yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da Barbizon adlı köye yerleşen Fransız manzara ressamlarının oluşturduğu bir grup. Grubu oluşturanların büyük bir devam et

  box Beşik Kemer: Yarım çember biçimi kemer. devam et