Eğitim Sitesi

Optimum taşıma kapasitesi Nedir? Optimum taşıma kapasitesi Hakkında Kısaca Bilgi

Optimum taşıma kapasitesi Terimi Hakkında Bilgiler

Optimum taşıma kapasitesiBiyoloji Terimi Olarak Optimum taşıma kapasitesi:
Belirli bir çevrenin sürekli olarak besleyebileceği belli bir türe ait en ideal birey sayısı.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Kapalı Tohumlular: Tohumlar olgunlaşıncaya kadar meyve karpelleri tarafından korunan olgunlaştıktan sonra karpelleri açılarak tohumları serbest hale geçebilen kapalı toh devam et

  box Eşik: Bir uyartının, duyum meydana getiren ya da algılanabilen alt sınır değeri. devam et

  box Kazein: Sütte bulunan bir çeşit protein. devam et

  box Kolloid: İki fazlı bir sistemdir. Parçacık büyüklüğü 1-100 milimikron olan bir faz, ikinci fazın içinde dağılmıştır. Tiroid bezinde olduğu gibi bir boşluğun çe devam et

  box Lap (Renin) Enzimi: Süt çocuklarında sütteki kazein adı verilen proteini çökelten enzim. devam et

  box Laktik asit fermantasyonu: Oksijen yokluğunda bazı bakteri ve memeli hücrelerinde görülen, glikoliz sonucu oluşan pirüvatın laktik aside dönüştürülmesi. devam et

  box Bağımsız Dağılım: Mayoz sırasında, homolog olmayan kromozomlar üzerinde taşınan genlerin, ayrılarak gametlere geçişinin rastgele olması nedeniyle bu genlerin kalıtımını devam et

  box Maddenin Sakınımı (Korunumu) Yasası: Bir kimyasal reaksiyonda atomların yeniden meydana gelmediğini ya da ortadan kalkmadığını, fakat sadece tipini değiştirdiğini ifade eden temel fizik y devam et