Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ön Ödemeli Kart Nedir? Ön Ödemeli Kart Hakkında Kısaca Bilgi

Ön Ödemeli Kart Terimi Hakkında Bilgiler

Ön Ödemeli KartEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Ön Ödemeli Kart:
Bir hediye veya seyahat çeki olarak kullanılabilen ve belli bir önceden belirlenmiş para birimi baştan yüklenmiş olan kart.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Finansman Bonoları: İhraçcıların borçlu sıfatı ile düzenleyip ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı kısa vadeli sermaye piyasası aracıdır. devam et

  box Zarar: Ekonomik birimlerin belli bir faaliyeti sonunda, dönem içi giderlerinin dönem içi gelirlerini aşması nedeniyle doğan olumsuz fark. devam et

  box Hisse Senetleri ve Bonolar: Hisse senedi sahipliğini ya da borç yükünü kanıtlayan belgeler (kesin senet) ya da elektronik kayıtlar (muhasebe girdileri). devam et

  box Pips: Bir fiyat değişimindeki en küçük birimi belirtir. Çoğu paritede bir pip 1/10000 lik bir değişime denk gelir. Örnek olarak GBP/USD paritesinde 1 pip 1, devam et

  box Teminat Mektubu: Bankaların, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler lehine, bir malın teslimi, bir işin yapılması ya da bir borcun ödenmesi gibi kon devam et

  box Petro-dolar: Petrolün dolar cinsinden fiyatlanması suretiyle petrol satışlarından elde edilen geliri tanımlamak için kullanılmaktadır. devam et

  box Net Borç/Nakit: Bir şirketin brüt nakdinden brüt borcunun çıkarılmasıyla ulaşılan rakam. devam et

  box Pozisyon Kapatma Emri: Açık pozisyonun kapatılması amacıyla verilen emir. devam et