Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

On Emir Nedir? On Emir Hakkında Kısaca Bilgi

On Emir Terimi Hakkında Bilgiler

On EmirTarih Terimi Olarak On Emir:
Yahudilikte ve Hristiyanlıkta, Tanrı'nın Sina Dağı'nda Hz. Musa'ya vahyettiğine ve iki taş tablet üzerine yazıldığına inanılan dinsel buyruklardır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Dar-ül İslam: Müslüman bir devletin egemenliği altında bulunan topraklardır. devam et

  box Oba: Eski Türklerde (Oğuzlar'da) çadırlarda yaşayan göçebe halkın meydana getirdiği topluluk. Çadır halkı. Bu topluluğun bir süre için konakladığı yer. Kab devam et

  box Menşur: Genellikle serdarlık, Kırım Hanlığı, vezirlik, kazaskerlik, Eflak ve Boğdan Voyvodalığı ile beylerbeyliği gibi yüksek görevlere atananlar için çıkar devam et

  box Kral Yolu: İlkçağda İranlıların ve Lidyalıların katkılarıyla yapılan, İran Körfezinden Ege Denizi kıyılarına kadar uzanan yaklaşık 2500 km uzunluğundaki ticare devam et

  box Cihat: Din uğruna yapılan savaş. Cihad olarak da ifade edilmektedir. devam et

  box Protokol: Diplomatik işlerde ve devletler arası ilişkilerde uyulan kurallar. devam et

  box Serdar: Savaş halindeki ordu kumandanına verilen unvan. Serasker de denir. (Serdar-ı Ekrem: Başkumandan) devam et

  box Palan: Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer. devam et