Eğitim Sitesi

On Emir Nedir? On Emir Hakkında Kısaca Bilgi

On Emir Terimi Hakkında Bilgiler

On EmirTarih Terimi Olarak On Emir:
Yahudilikte ve Hristiyanlıkta, Tanrı'nın Sina Dağı'nda Hz. Musa'ya vahyettiğine ve iki taş tablet üzerine yazıldığına inanılan dinsel buyruklardır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Avasım: Abbasilerin Bizans sınırında savunma amaçlı kurdukları sınır şehirleri. devam et

  box Nakib-ül Eşraf: Hz. Peygamber sülâlesinden olanların işlerine bakmakla görevli memur (Onların neseplerini, doğum ve ölümlerini kaydeder, âdi sanata girmelerine, fena devam et

  box Günah Çıkarma: Hristiyan Dini'nin Katolik ve Ortodoks mezheplerinde günah işleyenlerin, günahlarının affedilmesi amacıyla bir din adamına anlatmasıdır. devam et

  box Saltanat: Hükümdarlığın hanedan ailesine ait olduğu yönetim sistemi. devam et

  box Papa: Roma Katolik Kilisesi'nin, kardinaller meclisince seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın vekili sayılan başkan.Katoliklerin ruhanî lideri. En büyük devam et

  box Valide Sultan: Padişah annelerine verilen unvan. devam et

  box Darüş-Şifa: Hastahane devam et

  box Tasavvur: Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde canlandırma. devam et