Eğitim Sitesi

Ön Asya Nedir? Ön Asya Hakkında Kısaca Bilgi

Ön Asya Terimi Hakkında Bilgiler

Ön AsyaCoğrafya Terimi Olarak Ön Asya:
Orta Doğu.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Ayrıştırıcılar: 1- Ölü hayvan ve bitkilerin çürümesini ve içerdikleri minerallerin toprağa karışmasını sağlayan organizmalar. 2- Organik maddelerin inorganik madde devam et

  box Mutlak Konum: Bir merkezin Ekvator'a ve başlangıç meridyenine göre uzaklığının açı cinsinden değeridir, matematik konuma eşittir. devam et

  box Ekocoğrafya: Ekolojiye coğrafi yöntemle yaklaşım, ekolojik coğrafya devam et

  box Krater: Yanardağın huni şeklindeki ağzı devam et

  box Yapı: Kayaçların ve onların oluşturdukları katmanlarında yerkabuğu içindeki düzeni, durumu. devam et

  box Rasathane: Gök gözlemleri yapan, gökcisimlerini ve olaylarını inceleyen kurum. Gözlemevi. devam et

  box Lejant: Harita Anahtarı ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Harita Bilimi: Kartografya, Haritcılık. devam et