Eğitim Sitesi

Ölüm Karinesi Nedir? Ölüm Karinesi Hakkında Kısaca Bilgi

Ölüm Karinesi Terimi Hakkında Bilgiler

Ölüm KarinesiHukuk Terimi Olarak Ölüm Karinesi:
Bir kimsenin ölümüne kesin gözle bakılacak bir durumda kaybolması halinde, ölmüş sayılması ve o yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle kütüğüne ölüm kaydının düşülmesi.

 

Ölüm KarinesiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Ölüm Karinesi:
Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı durumlar içinde ortadan kaybolmuş ise cesedi bulunamamış olsa bile, o yerin en büyük mülki amirinin emriyle nüfus kütüğüne ölü kaydı düşürülür. Bu duruma ölüm karinesi denmektedir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Evsaf: nitelikler devam et

  box Şahsiyet hakları: Şahısların maddi,manevi ve ekonomik bütünlüğü üzerindeki mutlak haktır. devam et

  box Nispi Butlan: Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. devam et

  box İcra Tetkik Mercii: İcra-İflas dairesinin üzerinde olup, icra-iflas işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını denetleyen ve ayrıca kanunun kendisine verdiği dava devam et

  box Mutakabat: Uzlaşı devam et

  box Ziya: kaybetme; yitme devam et

  box Müddei umumi: savcı devam et

  box Karabet: yakınlık devam et