Eğitim Sitesi

Ölüm Karinesi Nedir? Ölüm Karinesi Hakkında Kısaca Bilgi

Ölüm Karinesi Terimi Hakkında Bilgiler

Ölüm KarinesiHukuk Terimi Olarak Ölüm Karinesi:
Bir kimsenin ölümüne kesin gözle bakılacak bir durumda kaybolması halinde, ölmüş sayılması ve o yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle kütüğüne ölüm kaydının düşülmesi.

 

Ölüm KarinesiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Ölüm Karinesi:
Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı durumlar içinde ortadan kaybolmuş ise cesedi bulunamamış olsa bile, o yerin en büyük mülki amirinin emriyle nüfus kütüğüne ölü kaydı düşürülür. Bu duruma ölüm karinesi denmektedir.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Cây-i teemmül: etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur devam et

  box Müsadere: Kendiliğinden suç teşkil eden veya suçta kullanılan eşyanın zoralımı. Zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devam et

  box Dava Vekili: Avukat sayısı beşten az olan yerlerde avukat yetkisini taşıyan meslek adamı. devam et

  box Delil-i celî: aşikar delil; belli, apaçık kanıt devam et

  box Mübaşir: Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, evrak getirip götüren görevli, çağrıcı devam et

  box Tevliyet davası: mütevellilik davası; vakfın işlerine bakma göreviyle ilgili dava devam et

  box Tekemmül: Tamamlanma; olgunlaşma. devam et

  box Temadi: sürüp gitme; süregelme; devamedegelme; sürme; uzama devam et