Eğitim Sitesi

Ölüm Karinesi Nedir? Ölüm Karinesi Hakkında Kısaca Bilgi

Ölüm Karinesi Terimi Hakkında Bilgiler

Ölüm KarinesiHukuk Terimi Olarak Ölüm Karinesi:
Bir kimsenin ölümüne kesin gözle bakılacak bir durumda kaybolması halinde, ölmüş sayılması ve o yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle kütüğüne ölüm kaydının düşülmesi.

 

Ölüm KarinesiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Ölüm Karinesi:
Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı durumlar içinde ortadan kaybolmuş ise cesedi bulunamamış olsa bile, o yerin en büyük mülki amirinin emriyle nüfus kütüğüne ölü kaydı düşürülür. Bu duruma ölüm karinesi denmektedir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kat': kesme; kesilme; karar verme; sona erdirme devam et

  box Müseccel: tescilli; yazılmış; kayıtlı; damgalanmış devam et

  box Defter-hâne: taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt devam et

  box İlamsız icra takibi: Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen ilamlı icra yoluna başvurmayan kişilerin, alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra devam et

  box İstihkak davası: Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu alan dava devam et

  box Kalbetme: değiştirme; çevirme devam et

  box Ebniye: binalar; yapılar devam et

  box Vaz-ı Kanun: Yasa koyucu devam et