Eğitim Sitesi

Oligosakkaritler Nedir? Oligosakkaritler Hakkında Kısaca Bilgi

Oligosakkaritler Terimi Hakkında Bilgiler

OligosakkaritlerKimya Terimi Olarak Oligosakkaritler:
2-10 arasında monosakkarit denilen birim içeren hidrokarbonlar.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Fotoelektrik olay: Bir metal üzerine düşürülen ışığın, metal yüzeyinden elektron koparması olayına denir. devam et

  box Faraday sabiti: Bir mol elektronun elektrik yükü. devam et

  box Arrhenius Teorisi: Arrhenius'a göre asit; sulu çözeltilerine H+ iyonları verebilen baz ise; OH- iyonları verebilen maddelerdir. devam et

  box Süpernova patlaması: Enerjisi biten yıldızların şiddetle patlamasına verilen ad. devam et

  box Trimer: Üç küçük monomerin birleşmesi ile oluşan molekül. devam et

  box Yakacak: Yandıklarında çevrelerine ısı veren tüm maddelere yakacak denir. Yakacağın diğer adı da yakıttır. devam et

  box İyonlaşma Enerjisi: Gaz hâlindeki nötr(yüksüz) bir atomdan bir elektron koparmak için atoma verilmesi gereken minimum enerji. devam et

  box Organik Bileşikler: Canlı organizmalar tarafından oluşturulan bileşiklerdir. Proteinler, şekerler, yağlar, vitaminler … bu gruba girer. devam et