Eğitim Sitesi

Ölçü Norm Nedir? Ölçü Norm Hakkında Kısaca Bilgi

Ölçü Norm Terimi Hakkında Bilgiler

Ölçü NormHukuk Terimi Olarak Ölçü Norm:
Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk incelemesinde tabi olacakları norm yada normlardır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Teminat: Belli bir hukuksal durumu (genellikle borcun ödenmesini) sağlamak için verilen garanti. devam et

  box Yaşlılık Sigortası: Çalışanlara emekli olduktan sonra aylık veya toptan ödeme sağlayan sigorta türü, ihtiyarlık sigortası. devam et

  box Eklenti: Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı. devam et

  box Yargılama Gideri: Soruşturma ve mahkeme aşamasında yapılan masraflar. devam et

  box Suçtan Zarar Gören: Mağdur. devam et

  box Zilyet: Sahibi kendisi olsun veya olmasın bir şeyi fiilen elinde bulunduran, kullanan kişi; bir şeyde tasarrufta bulunan kişi; elmen. devam et

  box Tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi. devam et

  box Zâhire: Yiyecek; gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat devam et