Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Oküler (göz merceği) Nedir? Oküler (göz merceği) Hakkında Kısaca Bilgi

Oküler (göz merceği) Terimi Hakkında Bilgiler

Oküler (göz merceği)Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Oküler (göz merceği):
Teleskopta oluşturulan görüntüler, farklı oranlarda gözmercekleri tarafından büyütülürler.

 

  Benzer Uzay ve Astronomi Terimleri:

  box Optik Ağ: Birbirine paralel ve eşit aralıklı ince tellerden veya cam levha üzerine kazılmış çizgilerden oluşturulan düzenek. Optik ağla tayf oluşturulur. Telesk devam et

  box Tutulma: Bir gökcisminin ötekinin önünden geçerken, arkadaki gökcisminin ışığını kısmen ya da tümüyle engellemesi. devam et

  box Ekvator (Eşlek) Düzlemi: Yer merkezinde dönme eksenine dik olan düzlemin Yer yuvarlağı ile arakesiti. devam et

  box Kütle: Bir nesnenin içerdiği madde miktarı. devam et

  box Çıkış Açıklığı: Açıklık (mm) / Göz merceğinin gücü olarak tanımlanabilir. Gözmerceğinden çıkan dairesel olan ışık demeti için kullanılmaktadır. devam et

  box Jüpiter Gezegeni: - Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. - Kütlesi Dünya'nın 318 katıdır. - Jüpiter dev kütlesi ve güçlü manyetik alanıyla onlarca göktaşının yüzey devam et

  box Işık Yılı: Işığın bir yılda aldığı yol. Uzaydaki gök cisimleri arasındaki mesafe kilometre ile ifade edilmeye başlatıldığında çok büyük rakamlar meydana gelir. B devam et

  box Zenit Uzaklığı: Gökyüzünde bir noktanın başucu noktasına açısal uzaklığı. devam et