Eğitim Sitesi

Oksijenli solunum Nedir? Oksijenli solunum Hakkında Kısaca Bilgi

Oksijenli solunum Terimi Hakkında Bilgiler

Oksijenli solunumBiyoloji Terimi Olarak Oksijenli solunum:
Besinlerin oksijen ile parçalanarak (yakılarak) hücrede enerji (ATP) elde edilmesine oksijenli solunum denir.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Tallofitler: Embriyo ve iletim demetlerinden yoksun ilkel bitkiler. devam et

  box Süksesyon: Bir bölgede yaşayan çeşitli türlerin belirli bir zaman içinde birbirlerini izleyerek ortaya çıkmaları; ekolojik süksesyon. devam et

  box Uzun Gün Bitkisi: Bir orman ekosisteminde yüksek boylu ağaçlardır. Işıktan yararlanma süreleri ve şansları daha fazladır. devam et

  box Sesil: Bir organizmanın sap, gövde ve pedisel gibi yapıları olmaksızın doğrudan bir yere oturması (Örneğin deniz tabanına oturması). devam et

  box Pelajik: Okyanus ortası gibi açık sularda yaşayan organizma. devam et

  box Trofik Düzey: Enerjilerini, bir biyolojik komünitedeki besin ağının aynı kısmından elde etmeleri nedeniyle birlikte gruplandırılmış olan organizma grubu. devam et

  box Fosforesans: Bir molekülün triplet durumun dan temel durumuna bozunması sırasında belirli bir ısısı olmaksızın ışık çıkarması. devam et

  box Hermafroditlik: Aynı organizmada hem erkek hem de dişi eşey organlarının varlığı ile karakterize edilen durumdur. devam et