Eğitim Sitesi

Oksidasyon sayısı Nedir? Oksidasyon sayısı Hakkında Kısaca Bilgi

Oksidasyon sayısı Terimi Hakkında Bilgiler

Oksidasyon sayısıKimya Terimi Olarak Oksidasyon sayısı:
Bileşikteki bir atomun değerliği, bir elementin yükü.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Konjuge asit-baz çifti: Brönsted asidi ve onun konjuge bazı. devam et

  box Işıma: Bir maddenin, elektromanyetik dalgalar veya tanecikler hâlinde çevreye enerji yayması. devam et

  box Katran: Organik maddelerden damıtma yoluyla elde edilen; siyah renkli, suda çözünmeyen, yağ kıvamında hidrokarbon karşımı olan sıvı. devam et

  box Denge Sabiti: Belli sıcaklıkta dengedeki bir tepkimede girenlerin ürünlere dönüşme oranını gösteren sayı. devam et

  box Eylemsizlik: Maddelerin hareket ve durumunu koruma eğilimine eylemsizlik denir. devam et

  box Reaksiyon (kimyasal tepkime) Denklemi: Kimyasal değişime giren ve çıkan maddelerin atom ve tür sayılarını gösteren semboller topluluğuna kimyasal tepkime denklemi veya reaksiyon denklemi ad devam et

  box Katot ışın tüpü: Uçlarında metal elektrot bulunan ve içerisine düşük basınçta gaz konulup elektronlara elektriksel gerilim uygulanmasıyla gaz örneğinin ışık yaymasını devam et

  box Tuz: Asit ve bazların nötürleşmesinden meydana gelir. Asitlerin (-) grupları (anyon) ile bazların (+) grupları (katyon) nın birleşmesiyle oluşan iyonik kat devam et