Eğitim Sitesi

Oikumene (Ekümen) Nedir? Oikumene (Ekümen) Hakkında Kısaca Bilgi

Oikumene (Ekümen) Terimi Hakkında Bilgiler

Oikumene (Ekümen)Arkeoloji Terimi Olarak Oikumene (Ekümen):
Evren dünya anlamına gelen kelime.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Köşebent: Dikdörtgen ve kare formlu biçimlerde köşelere yapılan süslemeler verilen ad. devam et

  box Pastas: Hellen evinde, üç ya da dört dikitle avluya açılan, hemen hemen bir duvardan karşı duvara kadar enlemesine uzanan odalara verilen ad. devam et

  box Realizm: Romantisizme tepki olarak doğmuş, görünen gerçekliği olduğu gibi tuvale aktarmayı amaçlayan sanat akımı. devam et

  box Seramik: Seramik kap üretiminin tarihi, neredeyse insanlık tarihi kadar eski ve köklüdür. Anadolu topraklarında neolitiğe geri giden çömlek yapımı çarkın icat devam et

  box Panteizm: Tanrı'nın her şeyde, ve her şeyin Tanrı'da olduğunu savunan inanca verilen ad. Mısır ve Yunan dinlerinin dünya görüşüne yakından benzeyen bu inanç, M. devam et

  box Relik: Din büyüklerinden ya da azizlerden kalan kutsal eşyalar ve kutsal emanetler için kullanılmış sözcük. devam et

  box Neron: M.S. 54-68 yıllarında Roma İmparatoru. devam et

  box Mescit: Genel anlamda cami. Anadolu'da minberi olmayan, vakit namazları için kullanılan küçük camiler. devam et