Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ödence Davası Nedir? Ödence Davası Hakkında Kısaca Bilgi

Ödence Davası Terimi Hakkında Bilgiler

Ödence DavasıHukuk Terimi Olarak Ödence Davası:
tazminat davası

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Defter-hâne: taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt devam et

  box İstifade: Yararlanma; faydalanma devam et

  box Uzatılmış Mal Ortaklığı: Evlilik birliğinin, eşlerden birinin ölümüyle son bulması halinde, sağ kalan eşin, ölen eşin çocuklarıyla birlikte devam ettirdiği mal ortaklığı rejim devam et

  box Müttehit: birleşik devam et

  box Karar Düzeltme: Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra; açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçi devam et

  box Fiil: Eylem; hareket; edim; iş devam et

  box Sarfı nazar: Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama. devam et

  box Mahcuz: haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş devam et