Eğitim Sitesi

Ocaklı Nedir? Ocaklı Hakkında Kısaca Bilgi

Ocaklı Terimi Hakkında Bilgiler

OcaklıTarih Terimi Olarak Ocaklı:
Osmanlı Dönemi'nde Yeniçeri Ocağı'ndan olan asker.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Naip: Hükümdarla yönetilen bir ülkede, tahtta hükümdar olmadığı zamanlarda ya da hükümdarın çocuk olması durumunda, onun adına devleti yöneten kimsedir. Ve devam et

  box Kabartma (Rölyef): 1-Taş, alçı, ahşap, gibi işlenebilir yüzeylerde oyuk ve kabarık betimlemelerle oluşturulan yapıttır. 2-Binalarda, sütunlarda, mezar taşlarında, lah devam et

  box Mahlas: Genellikle Divan şiiri ve Türk halk şiiri ozanlarının yapıtlarında kullandıkları ve tanındıkları takma addır. devam et

  box Cihangir: Dünyanın büyük bir bölümünü eline geçiren kimse. devam et

  box Evkaf: Vakıf kelimesinin çoğuludur.Vakıflar, vakfedilen şeyler anlamındadır. İslam kültüründe, eğitsel, toplumsal, dinsel ve kültürel gereksinmeleri karşılam devam et

  box Fetva Emini: Şeyhülislâm kapısında fetva hazırlamak ve şeriat mahkemelerince verilmiş bildirileri incelemekle görevli uzman kişi. devam et

  box Türbedar: Türbede hizmet gören, oranın bekçiliğini yapan kişiler. devam et

  box Çaça: Göktürler'in Çin generallerine verdikleri unvan. devam et