Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Nüve Nedir? Nüve Hakkında Kısaca Bilgi

Nüve Terimi Hakkında Bilgiler

NüveHukuk Terimi Olarak Nüve:
Bir şeyin özü, Çekirdek.

 

NüveOsmanlıca Terimi Olarak Nüve:
Essas, öz.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mutalebe: talepte bulunma; istemde bulunma devam et

  box Müntehir: İntihar eden. Özkıyımda bulunan devam et

  box Tağyir: başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme devam et

  box Yarı Açık Cezaevi: Cezalarının bir kısmını tamamlamış, iyi halleri görülen tutukluların geri kalan sürelerini çiftçilik, el sanatları vb. işlerle geçirebilecekleri, dışt devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Tecrit: Bir insanın dış dünyadan koparılarak kendi haline bırakılması olayıdır. İlişkide bulunduğu topluluktan çıkarmak, sosyal ekonomik ve kültürel olarak ya devam et

  box Pozitif Hukuk: Belli imkan ve zamanda konulmuş kurallar birliği. devam et

  box Adli Sicil Kaydı: Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt. devam et