Eğitim Sitesi

Nümizmatik Nedir? Nümizmatik Hakkında Kısaca Bilgi

Nümizmatik Terimi Hakkında Bilgiler

NümizmatikSosyal Bilgiler Terimi Olarak Nümizmatik:
 Eski para bilimi. Eski paraları her yönüyle (ekonomik, sanat, siyasi vb) inceleyen bilim dalıdır.

 

NümizmatikTarih Terimi Olarak Nümizmatik:
Eski paraları inceleyerek, toplumların ekonomik yapısı hakkında bilgi verir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Nüfuz: Söz geçirme, güçlü olma. devam et

  box Zalim: Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı. devam et

  box Hattat: Çok güzel el yazısı yazan sanatçı. Mesleği hattatlık olan kimse. devam et

  box Eskiz: Taslak. devam et

  box Sele: Yayvan sepet. devam et

  box Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler: - Ailenin korunması - Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi - Çalışma ile ilgili haklar - Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt - Ücrette adalet sa devam et

  box Meridyen(Boylam): Kuzey ve Güney kutup noktalarını birleştiren, Ekvator'u dik bir açıyla kesen hayali çizgilerdir. devam et

  box Yakın Çağ: Fransız İhtilalı ile başlayıp günümüze kadar devam eden dönemdir. devam et