Eğitim Sitesi

Nükleon Nedir? Nükleon Hakkında Kısaca Bilgi

Nükleon Terimi Hakkında Bilgiler

NükleonKimya Terimi Olarak Nükleon:
1-Proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar.

2-Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü protonlarla yüksüz nötronların genel adı.

 

NükleonFizik Terimi Olarak Nükleon:
Proton veya nötronlardan her biri.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Stereo kimya: Moleküllerin uzaydaki üç boyutlu geometrileri ile ilgilenen kimya. devam et

  box Kalitatif (nitel): Bir maddenin, sistemin veya prosesin özelliklerinin sayısal olmayan tanımı. devam et

  box Spektrometre: Kırılma açısı, çizgi ve bant dalga boylarını ölçen bir cihaz. devam et

  box Metabolizma: Canlı organizmada ya da canlı hücrede gerçekleşen yapıcı ve yıkıcı nitelikteki kimyasal tepkimeler. devam et

  box Açık Hava Basıncı: Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne bir basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı denir. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür. devam et

  box Genlik: Bir dalganın durgun durumdan ayrılma miktarı. devam et

  box Aktiflik(etkinlik): Tepkimeye girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimi. devam et

  box Nötr oksit: Ametallerin oksijence fakir olan oksitleridir. devam et