Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Nükleon Nedir? Nükleon Hakkında Kısaca Bilgi

Nükleon Terimi Hakkında Bilgiler

NükleonKimya Terimi Olarak Nükleon:
1-Proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar.

2-Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü protonlarla yüksüz nötronların genel adı.

 

NükleonFizik Terimi Olarak Nükleon:
Proton veya nötronlardan her biri.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Nükleofil: Eksi yüklü veya eşleşmemiş elektron çifti içeren iyon veya moleküller. devam et

  box Oligosakkaritler: 2-10 arasında monosakkarit denilen birim içeren hidrokarbonlar. devam et

  box Eş Değer Kütle: Atom veya molekül kütlesinin etki değerliğine bölünmesiyle elde edilen kütle. devam et

  box Kinetik enerji: Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjisi. devam et

  box Periyodik Tablo: Periyodik cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düzene göre sıralanmıştır. devam et

  box Karışım: İki ya da daha fazla maddenin kimyasal tepkimeye girmeden, gelişigüzel oranlarda, kimyasal özelliklerini yitirmeden oluşturdukları madde. devam et

  box Aktinitler: Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 elementin oluşturduğu seri. devam et

  box Teorik verim: Reaksiyon stokiyometrisine göre bir reaksiyondan alınabilecek maksimum ürün miktarı. devam et