Eğitim Sitesi

Nükleon Nedir? Nükleon Hakkında Kısaca Bilgi

Nükleon Terimi Hakkında Bilgiler

NükleonKimya Terimi Olarak Nükleon:
1-Proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar.

2-Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü protonlarla yüksüz nötronların genel adı.

 

NükleonFizik Terimi Olarak Nükleon:
Proton veya nötronlardan her biri.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Süblimleşme: 1-Bir katı maddenin sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine süblimleşme denir. Örnek : Naftalin normal şartlar altında katı halden direk ola devam et

  box Lüsiferaz: Bir çeşit enzim. devam et

  box Brönsted bazı: Proton alıcı. Sulu çözeltilerinde OH- oluşturan baz. devam et

  box Doymuş hidrokarbon: Karbon atomları arasında tekli bağ bulunduran karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşik. devam et

  box Frekans: Belirli bir noktada birim zamanda (saniyede) geçen dalga sayısıdır. devam et

  box Damıtma: 1- Bir sıvıyı buharlaştırıp, oluşan buharını yoğunlaştırarak ayrıştırma işlemi. 2- Gaz hâlindeki bir maddeyi soğutucu yardımıyla sıvı hâle dönüştür devam et

  box Çift bağ: İki atom arasında iki elektron çiftinin ortaklaşa kullanılmasıyla ortaya çıkan bağ. devam et

  box Asit-baz indikatörü: Asit formundan baz formuna geçerken renk değiştiren madde. devam et