Eğitim Sitesi

Nüfus Tashihi Nedir? Nüfus Tashihi Hakkında Kısaca Bilgi

Nüfus Tashihi Terimi Hakkında Bilgiler

Nüfus TashihiHukuk Terimi Olarak Nüfus Tashihi:
Ad, soyadı ve yaş düzeltme işlemlerinin genel adı.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İktiza: Gerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkemenin verdiği nihaî (son ) kararın, iki taraftan her birine yöntemine göre verile devam et

  box Muadil: denk; eşit devam et

  box Devlet-i Âliyye: Osmanlı İmparatorluğu devam et

  box Suç Eşyası: Suçta kullanılan veya kendiliğinden bulundurulması suç olan eşya. devam et

  box İcra Vekilleri Heyeti: Bakanlar Kurulu devam et

  box Düvel-i muazzama: Büyük Devletler devam et

  box Sürekli Edim: Borçluyu belli bir süre, belli davranış ya da davranış biçimleri ile bağlı bulunmakla yükümlü kılan edim. devam et

  box Dernek: Kazanç paylaşmak dışında bir amaçla en az yedi gerçek kişi ile kurulan kişi topluluğu niteliğinde özel hukuk tüzel kişileridir. devam et