Eğitim Sitesi

Nötrino Nedir? Nötrino Hakkında Kısaca Bilgi

Nötrino Terimi Hakkında Bilgiler

NötrinoFizik Terimi Olarak Nötrino:
Nötrol lepton; yüklü leptonlardan herbiri (elektron, müon, ve tau).

 

NötrinoUzay ve Astronomi Terimi Olarak Nötrino:
Elektrik yükü olmayan, çok küçük kütleye sahip olan ve çekirdek tepkimelerinde ortaya çıkan parçacık.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Yansıyan Dalga: Bir ortam içinde titreşen dalganın titreşimlerinin bu ortam içindeki ilerleme doğrultularına dik olma durumudur. devam et

  box Faraday İndüksiyon yasası: Kapalı bir elektrik devresinde meydana gelen emk büyüklüğünün , elektrik devresinin manyetik alan içinde kapladığı yüzeyden geçen manyetik akının zama devam et

  box Eşik Enerji: Bir metalden elektron sökülmesi için gerekli en küçük enerji. devam et

  box Laser: Uyarılmış emisyon yolu ile şiddetlendirilen ışık. devam et

  box Lüx (lx): Aydınlanma şiddeti birimi. devam et

  box Kırılım: Bir dalganın, ortam değişikliği sonucunda yönünü ve hızını değiştirmesidir. devam et

  box Nükleon: Proton veya nötronlardan her biri. devam et

  box Çizgisel hız(v): Cismin dairesel yörüngede birim zamanda aldığı yoldur. devam et