Eğitim Sitesi

Nötr oksit Nedir? Nötr oksit Hakkında Kısaca Bilgi

Nötr oksit Terimi Hakkında Bilgiler

Nötr oksitKimya Terimi Olarak Nötr oksit:
Ametallerin oksijence fakir olan oksitleridir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Atom-Gram: Bir mol atomun kütlesidir. devam et

  box Metalik Bağ: Metallerin saf halleri ile alaşımlarında metal atomlarını bir arada tutan kuvvetlere metalik bağ adı verilir. devam et

  box Absorplama: Bir cismin bir yüzeye bağlanması. devam et

  box Tuz: Asit ve bazların nötürleşmesinden meydana gelir. Asitlerin (-) grupları (anyon) ile bazların (+) grupları (katyon) nın birleşmesiyle oluşan iyonik kat devam et

  box Tampon Çözeltiler: 1- Bazı çözeltilere az miktarda asit, baz ve su eklendiğinde pH'ı önemli ölçüde değişmez. Bu tür çözeltilere tampon çözeltiler denir. 2- pH değerini, devam et

  box Sabit Kütle Oranları Yasası: Bir bileşiği oluşturan elementlerin ve bileşiğin kütleleri arasında daima sabit bir oran vardır. Bileşiğin miktarı ve değişik tepkimelerden eldesi sab devam et

  box Faz: 1-Sıcaklık, öz kütle, derişim gibi madde özelliklerinin aynı olduğu sistem bölgesi. 2-Bir sistemde özellikleri bakımından bir bütün oluşturan madd devam et

  box Pigment: Eklendiği maddeye rengini verme özelliği olan doğal ya da yapay madde. devam et