Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Nötr Nedir? Nötr Hakkında Kısaca Bilgi

Nötr Terimi Hakkında Bilgiler

NötrKimya Terimi Olarak Nötr:
Elektriksel yüke sahip olmayan, yüksüz.

 

NötrYapı-Dekorasyon Terimi Olarak Nötr:
Yansız, tarafsız.

 

NötrBiyoloji Terimi Olarak Nötr:
Elektriksel yükü sıfıra eşit olan.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Sistem: Özelliklerini incelemek istediğimiz bölge. devam et

  box Işıma: Bir maddenin, elektromanyetik dalgalar veya tanecikler hâlinde çevreye enerji yayması. devam et

  box Süblimleşme: 1-Bir katı maddenin sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine süblimleşme denir. Örnek : Naftalin normal şartlar altında katı halden direk ola devam et

  box Çekirdek: Atomun merkezinde proton, nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren, oldukça küçük ve yoğun, pozitif (+) yüklü bölge. devam et

  box Doygun Çözelti: Belli bir sıcaklıkta çözebileceği en fazla çözüneni içeren çözelti. devam et

  box Aktifleşme Enerjisi: Tepkimenin oluşabilmesi için gerekli olan minimum enerji. devam et

  box Elektrofil: Elektron eksikliği olan iyon ya da moleküller. devam et

  box p-bloku: Periyodik tabloda p-orbitallerinin dolmakta olduğu elementler grubu. devam et