Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Noter Nedir? Noter Hakkında Kısaca Bilgi

Noter Terimi Hakkında Bilgiler

NoterHukuk Terimi Olarak Noter:
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi ; katibiadil.

 

NoterTrafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Noter:
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak ve yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Garamat: Tazminat, diyat gibi edası lazımgelen şeylerdir. devam et

  box Donatan: gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibidir devam et

  box Kamu Hukuku: Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı. devam et

  box Uyuşmazlık Mahkemesi: Üyeleri Danıştay ve Yargıtayca seçilen ve çeşitli mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili olan mahkeme. devam et

  box Savunma: Şüpheli veya sanığın üzerine atılı suç isnadına karşı, aleyhindeki delilleri bertaraf etmek üzere kendisi ile fiil arasındaki ilişkiyi, kendi görüşüyl devam et

  box Husule gelmek: doğmak; ortaya çıkmak; meydana gelmek; oluşmak devam et

  box Adüvv: Düşman, hasım devam et

  box Musaddık: Onaylayan, tasdik eden, imzalayan devam et