Eğitim Sitesi

Normal kaynama noktası Nedir? Normal kaynama noktası Hakkında Kısaca Bilgi

Normal kaynama noktası Terimi Hakkında Bilgiler

Normal kaynama noktasıKimya Terimi Olarak Normal kaynama noktası:
Deniz seviyesindeki bir sıvının buhar basıncının, açık hava basıncına (760 mmHg) eşit olduğu andaki sıcaklık değeri.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Erime Noktası: Katı hâldeki maddenin sıvı hâle geçtiği sıcaklık noktası. devam et

  box Oksidasyon sayısı: Bileşikteki bir atomun değerliği, bir elementin yükü. devam et

  box Hund Kuralı: 1-Elektronların eş enerjili orbitallere eşleşmemiş elektronların sayısı en çok olacak şekilde yerleştirilmesini ifade eden kural. 2-Eş enerjili or devam et

  box Çöktürme: İki çözelti karıştırıldığında çözeltideki iyonların etkileşerek suda çözünmeyen katı oluşturma yöntemi. devam et

  box Polar Kovalent Bağ: 1- Farklı iki atom arasında ortak kullanılan elektronlar iki atom tarafından farklı oranda çekilir. Elektronlar elektronegativitesi yüksek olan atoma devam et

  box Uçucu Madde: Bulunduğu karışımdan çok kolay gaz hâline geçebilen madde. devam et

  box Hız tayin basamağı: Çok basamaklı bir reaksiyonun en yavaş yürüyen basamağı. devam et

  box Konsantrasyon: Çözeltide çözünmüş olan göreceli madde miktarıdır. Düşük konsantrasyonlu çözeltilere seyreltik, yüksek konsantrasyonlu çözeltilere derişik çözelti den devam et