Eğitim Sitesi

Nominal (İtibari) Değer Nedir? Nominal (İtibari) Değer Hakkında Kısaca Bilgi

Nominal (İtibari) Değer Terimi Hakkında Bilgiler

Nominal (İtibari) DeğerEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Nominal (İtibari) Değer:
Hisse senedi için pay senedinin üzerinde yazılı olan fiyattır. Tahvillerde ise, vade sonunda ödenecek değerdir.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Provizyon: 1- Bankanın, iş yerine işlem tutarını ödemeyi garanti edebilmesi için kartın limitinin uygun olup olmadığı, kartın kayıp-çalıntı kaydının bulunup bulu devam et

  box Forward İşlemler: Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir ürünün teslim edilerek karşılığının ödeneneceğinin iki tarafın bibirine taahhütte bulunması devam et

  box Opsiyon Pirimi: Opsiyon sözleşmesinin satın alan tarafın önceden belirlenmiş bir kullanım fiyatından belli miktarda bir kıymeti belli bir tarihte, veya öncesinde satı devam et

  box Leasing (Finansal Kiralama): firmaların ticari ve sınai faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gereksinim duydukları duran varlıkları satın almak yerine belirli kira ödentisi kar devam et

  box İntifa Hakkı: Kullanım hakkıdır. devam et

  box Vergi: Kamu giderlerine gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılması gereken zorunlu katkı. devam et

  box İç Kontrol Sistemi: Bankanın tüm faaliyetlerinin belirli bir politika, yöntem, uygulama talimatları ve limitlere uygun olarak, yönetim birimleri tarafından yürütülmesini devam et

  box Ulusal Gelir: Bir ulusun bir yıl içinde ürettiği toplam değer; bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla değerinden aynı dönemde alınan dolaylı vergi devam et