Eğitim Sitesi

Nizâm-nâme Nedir? Nizâm-nâme Hakkında Kısaca Bilgi

Nizâm-nâme Terimi Hakkında Bilgiler

Nizâm-nâmeHukuk Terimi Olarak Nizâm-nâme:
tüzük

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fuzûlî: boşuna; yersiz; lüzumsuz; haksız; boşboğaz; erkek adı devam et

  box İhbar: Haber verme; bildirme; bildirim devam et

  box Temlik: Bir malın veya hakkın, bir hukuki işlemle başkasına devredilmesi; mülkiyetin nakli, devir. devam et

  box Temellük: mülk edinme; kendine mal etme; sahip olma; sahiplenme; devralma devam et

  box İnkıta: Kesilme; kesinti; ara verme devam et

  box Teminat: Belli bir hukuksal durumu (genellikle borcun ödenmesini) sağlamak için verilen garanti. devam et

  box Müstehik: istihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layık devam et

  box Takyit: sınırlama; kayıtlama; şarta bağlama; kısıtlama devam et