Eğitim Sitesi

Nizam Nedir? Nizam Hakkında Kısaca Bilgi

Nizam Terimi Hakkında Bilgiler

Nizamİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Nizam:
Düzen. Kural.

 

NizamFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Nizam:
Kural. Düzen, tertip, sıra. Kanun.

 

NizamEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Nizam:
Binaların yan yana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları ortaktır.

 

NizamSanat Terimi Olarak Nizam:
Mimarideki belli formlar ve oranlar sisteminin meydana getirdiği bütüne verilen ad.

 

NizamSosyal Bilgiler Terimi Olarak Nizam:
1. Belli yöntem, ilke ve yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, düzen, sistem.

2. Bir devletin benimsediği yönetim biçimi.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Uzuv: Organ, üye, unsur. devam et

  box Güvenç: Güvenme duygusu, itimat. devam et

  box Nazır: Osmanlı Devleti'nde Bakanlar Kurulu üyesi, bakan, vekil. devam et

  box Panislavizm: Bütün İslâvlann bir araya gelip ortak bir yaşama biçimi ile bağlanması, hatta tek devlet kurmasını amaçlayan akım. (Bu akıma benzer diğer akımlar: Pa devam et

  box İdrak: Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme. devam et

  box Mukavemet: Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnç, dayanırlık. devam et

  box Zümre: Topluluk, takım, grup, camia. devam et

  box Doktrin: Öğreti. devam et