Eğitim Sitesi

Nizam Nedir? Nizam Hakkında Kısaca Bilgi

Nizam Terimi Hakkında Bilgiler

Nizamİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Nizam:
Düzen. Kural.

 

NizamFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Nizam:
Kural. Düzen, tertip, sıra. Kanun.

 

NizamEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Nizam:
Binaların yan yana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları ortaktır.

 

NizamSanat Terimi Olarak Nizam:
Mimarideki belli formlar ve oranlar sisteminin meydana getirdiği bütüne verilen ad.

 

NizamSosyal Bilgiler Terimi Olarak Nizam:
1. Belli yöntem, ilke ve yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, düzen, sistem.

2. Bir devletin benimsediği yönetim biçimi.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Dogma: Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi. devam et

  box Aşiret: Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları devam et

  box Kozmopolit: İçinde değişik milletlerden kimseler bulunan topluluk. devam et

  box Evkaf: 1- Vakıflar. 2- Vakıf mallarını yöneten kuruluş. devam et

  box Derviş: Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse. devam et

  box Katliâm: Toptan öldürme. devam et

  box Dimağ: Beyin, bilinç, zihin. devam et

  box Panislamizm: Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket. devam et