Eğitim Sitesi

Niteleme Zarfı Nedir? Niteleme Zarfı Hakkında Kısaca Bilgi

Niteleme Zarfı Terimi Hakkında Bilgiler

Niteleme ZarfıTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Niteleme Zarfı:
Eyleme sorulan "nasıl?" sorusuna yanıt olan zarf.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Takı: Ek. devam et

  box Fıkra: Bir yazarın, herhangi bir konu üzerinde, kişisel anlayış, görüş ve düşüncelerini güzel bir uslupla, hiçbir kanıtlama gerekliliği duymadan anlattığı ya devam et

  box İletişim: Bir düşüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol ve baş hareketleri, konuşma yoluyla ya da yazı, telefon, radyo, televizyon gibi iletişim araç ve ge devam et

  box İstek Cümlesi: Yüklemi istek kipi olan cümle türü: Kendi yalanımla bile bile neden uğraşayım? (A.H.Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.57) devam et

  box Pastoral Şiir: Doğa güzelliklerini; orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını ve bu hayata duyulan özlemi ifade eden şiir türüne pastoral şiir denir. devam et

  box Bildirme Kipleri: Fiilin olumlu veya olumsuz nitelikteki yapılışını; geniş zaman, şimdiki zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman ve gelecek zaman da olmak üz devam et

  box Pano: Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha. devam et

  box Tümce: Anlam açısından eksiksiz sayılan, kesintiye uğramayan söz. devam et