Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Nispi Butlan Nedir? Nispi Butlan Hakkında Kısaca Bilgi

Nispi Butlan Terimi Hakkında Bilgiler

Nispi ButlanHukuk Terimi Olarak Nispi Butlan:
Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tenzih: Ayrı tutmak devam et

  box Dava Hakkı: Bir kimsenin devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına, yani mahkemelere başvurarak hakkının elde edilmesi. devam et

  box Bilvekale: Vekaleten devam et

  box Mutazarrır: Zarar gören kimse devam et

  box Fail: Hareketi gerçekleştiren kişi (özne), suç işleyen kimse, eden, yapan. devam et

  box Telvis etmek: kirletmek devam et

  box Şerh: Şahsi hakları, temlik (devir) sınırlamalarını ve geçici tescilleri tapu kütüğünde belirten yazıların (kayıtların) genel adı. devam et

  box Devretmek: Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek. devam et