Eğitim Sitesi

Nezaret Nedir? Nezaret Hakkında Kısaca Bilgi

Nezaret Terimi Hakkında Bilgiler

NezaretOsmanlıca Terimi Olarak Nezaret:
Bakanlık.

 

NezaretHukuk Terimi Olarak Nezaret:
denetim; gözetim; bakanlık

 

NezaretTarih Terimi Olarak Nezaret:
Bakanlık.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Berat: Osmanlı Devletinde bir göreve tayin ya da unvan verilmesi nedeniyle verilen ferman. devam et

  box Teşrifat: Protokol. devam et

  box Düyun-u Umumiye İdaresi: Genel Borçlar İdaresi. devam et

  box Otağ-ı Hümayun: Padişah çadırı. devam et

  box Pençik: Asker yetiştirmek için savaş esirlerinden beşte bir oranında ayrılan acemi oğlan adaylarına verilen ad. devam et

  box Ahitname: İki hükümet arasında sulh ve asayişe, siyasi, ticari vs. işlere dair imzalanan mukavelelerle, devletçe muhtelif hususlar için siyasi olarak tanzim edi devam et

  box Divanı Hümayun: Padişahın başkanlığında toplanan ve sadrazam, şeyhülislam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin katıldığı ve devlet işleri ile halkın sorunlarını devam et

  box Yörük: Yarı yerleşik Türk toplulukları. devam et