Eğitim Sitesi

Nevi Nedir? Nevi Hakkında Kısaca Bilgi

Nevi Terimi Hakkında Bilgiler

NeviHukuk Terimi Olarak Nevi:
çeşit; tür

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Küşade: açma; işletmeye açmak devam et

  box Nokta-i nazar: görüş; bakış açısı devam et

  box Cevaz-ı İstihdam Kararı: Görülen idari lüzum ve zarurete binaen azledilmek suretiyle vazifesinden uzaklaştırılan memurun yeniden memuriyete alınabilmesi için azleden dairece v devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Tenkis: İndirme, azaltma, eksiltme. devam et

  box Müstagallât-ı mevkufe: hayır kurumlarına gerekli geliri sağlamak üzere vakfedilmiş mallar devam et

  box Kaynak hakkı: Hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine akıtmak (kullanmak) yetki devam et

  box Suç Eşyası: Suçta kullanılan veya kendiliğinden bulundurulması suç olan eşya. devam et