Yazılı Sınav Soruları
21 Ekim 2016 Cuma

Net Bugünkü Değer Yöntemi Nedir? Net Bugünkü Değer Yöntemi Hakkında Kısa Bilgi

Net Bugünkü Değer YöntemiTurizm ve Otelcilik Terimi Olarak Net Bugünkü Değer Yöntemi :
Net bugünkü değer yöntemiyle proje değerlendirilmesinde yatırımın gelecekteki nakit girişlerinin bugünkü değeriyle yatırım maliyeti arasındaki fark bulunmaya çalışılır. Buna göre, bir yatırım projesinin net bugünkü değeri, projenin ekonomik ömrü (kuruluş+işletme dönemi) boyunca sağlayacağı net nakit akışlarının belli bir iskonto oranına göre indirgenmiş değerlerinin toplamıdır.

 

Benzer Turizm ve Otelcilik Terimleri :