Eğitim Sitesi

Nesebi Gayrisahih Nedir? Nesebi Gayrisahih Hakkında Kısaca Bilgi

Nesebi Gayrisahih Terimi Hakkında Bilgiler

Nesebi GayrisahihHukuk Terimi Olarak Nesebi Gayrisahih:
Yasal olmayan bir birleşme sonunda doğan çocuk

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İrsen: İrs yoluyla; miras yoluyla (geçerek) devam et

  box Karşılıksız Çek: İbrazında ödenecek paranın bankadaki hesapta olmadığı çek devam et

  box Geçici tescil: Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla tapu kütüğüne yapılan tescil. devam et

  box Tebellüğ: Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma. devam et

  box Gerçek Kişi: İnsanlar. devam et

  box Mümeyyiz: sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine (temyiz gücüne) sahip kimse. devam et

  box Bölünebilir Edim: Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilebilen edim. devam et

  box Sınırsız Sorumluluk: Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklıya karşı bütün mal varlığıyla sorumlu olması durumu. devam et