Eğitim Sitesi

Neotektonik Nedir? Neotektonik Hakkında Kısaca Bilgi

Neotektonik Terimi Hakkında Bilgiler

NeotektonikCoğrafya Terimi Olarak Neotektonik:
Arabistan kıtasının Anadolu kıtası ile çarpışmasından sonraki tektonik olayları inceleyen jeolojinin alt bilim dalı. Neojenden günümüze kadar gelen olayları irdeler.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Otlak: Büyük ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlerde hayvanların otlatıldığı alanlara otlak denir. devam et

  box Sera Etkisi: 1- Başta karbondioksit olmak üzere bazı atmosferik gazlar sera camının etkisini andırır bir etkiye sahiptir; ışığı geçirir ama ısıyı içerde tutar ve ı devam et

  box Tabiat Alanları: Tabiat olaylarının meydana getirdiği sıra dışı özelliklere ve bilimsel değerlere sahip alanlar. devam et

  box Enerji Dönüşümü: Bir enerji biçiminin diğerine dönüşmesi. devam et

  box OPEC: Petrol ihraç eden ülkeler örgütü devam et

  box Evapotransprasyon: Belli bir zaman süreci içinde toprak yüzeyi ve bitkilerden buharlaşma yoluyla su kaybı olayı. devam et

  box Sübvansiyon: Devlet tarafından toplumun çeşitli kesimlerine yapılan maddi yardımlar devam et

  box Patamoloji: Coğrafyanın akarsuları inceleyen bilim dalı devam et