Eğitim Sitesi

Nefaset Nedir? Nefaset Hakkında Kısaca Bilgi

Nefaset Terimi Hakkında Bilgiler

Nefasetİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Nefaset:
1- Nefis olma durumu.

2- Kıymetli olma durumu.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Bargâh: İçine izinle girilen yer, otağ, yüksek divan. devam et

  box Jeostratejik: Bir coğrafyanın bölge ya da dünya üzerinde askeri açıdan taşıdığı önem. devam et

  box Propaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma. devam et

  box Kilikya(Klikya): Bugünkü Seyhan (Adana) ve İçel (Mersin) illeri ile Konya ilinin güneyini ve Antalya ilinin doğusunu içine alan bölgeye eskiden verilen ad. devam et

  box Fıtri: Yaradılışla ilgili, yaradılıştan, doğuştan olan. devam et

  box Sevk: Gönderme, götürme. devam et

  box Zihniyet: Belli bir düşünme yolu. devam et

  box Kozmopolit: İçinde değişik milletlerden kimseler bulunan topluluk. devam et