Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Nâsıb Nedir? Nâsıb Hakkında Kısaca Bilgi

Nâsıb Terimi Hakkında Bilgiler

NâsıbHukuk Terimi Olarak Nâsıb:
nasbeden; diken; tayin eden; atayan

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İnbiâs: Gönderilme; meydana çıkma; ileri gelme devam et

  box Tefhim: verilmiş olan kararın veya hükmün,duruşmada hazır bulunan taraflara yargıç tarafından sözle bildirilmesi devam et

  box Lâfz (lafız): söz devam et

  box Tekeffül: birine kefil olma; kefalet verme; garanti etme devam et

  box Mal: Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.) devam et

  box Kavâid: kaideler; usuller; kurallar; yasalar devam et

  box Şâyi hisse: Ortak (müşterek) mülkiyette, ortaklardan herbirine ait pay devam et

  box Âlicenab: Yüksek ahlaklı devam et