Eğitim Sitesi

Nakzetmek Nedir? Nakzetmek Hakkında Kısaca Bilgi

Nakzetmek Terimi Hakkında Bilgiler

NakzetmekHukuk Terimi Olarak Nakzetmek:
bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek, bozmak .

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Gayrimenkul tellallığı: Taraflar arasında (hiçbirine sürekli olarak bağlı olmaksızın), taşınmaza ilişkin sözleşmelerin (kira, sat devam et

  box Müddea: davacının dava ettiği şey; dava konusu devam et

  box Poliçe: Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri. devam et

  box Müşterek Mülkiyet: Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında malik olmaları devam et

  box Temyiz: Mahkemelerce verilen kararın, bir üst mahkemece kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol. devam et

  box Şahâdet: Tanıklık devam et

  box Makule: çeşit; tür; soy devam et

  box Yasama Organı: Yasa yapma yetkisine sahip organ, Türkiye Büyük Millet Meclisi. devam et