Eğitim Sitesi

Nakşibendilik Nedir? Nakşibendilik Hakkında Kısaca Bilgi

Nakşibendilik Terimi Hakkında Bilgiler

NakşibendilikTarih Terimi Olarak Nakşibendilik:
XIV. yüzyıl ortalarında Buharalı Şeyh Nakşibend tarafından kurulan, ibadette gizliliğe önem veren, tanrısal gerçeklere toplu zikir ve ibadetle ulaşılacağına inanan Sünni bir tarikattır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Kilikya: İlkçağ'da Ana dolu'nun güne-yinde Göksu, Seyhan ve Cey-han ırmakları-nın suladığı, Toros Dağları-nın kuşatdığı, şimdiki Mersin ve Adana çevresine devam et

  box Paleografya: Toplumların eskiden kullandıkları yazıları inceler. (Mısır hiyeroglifi, Sümerlerin çivi yazısı, Türklerin Orhun ve Uygur abideleri gibi) Bu bilim dalı devam et

  box Çaşıt: Halk tarafından casus yerine kullanılan bir deyim. devam et

  box Yurt: Yer, memleket, ülke. devam et

  box Antrepo: Gümrüklere gelmiş ticari eşyanın konduğu,korunduğu yer. devam et

  box Soykırım (Genosit): Siyasal, ulusal, ırksal ya da dinsel bir nedenle, azınlık durumundaki bir insan topluluğunu soyca yok etmeyi amaçlayan toplu öldürme eylemi. devam et

  box Sekban-I Cedit: II. Mahmut tarafından Avrupalı devletlerin orduları örnek alınarak kurulan, ancak Yeniçerilerin tepkisi nedeniyle kapatılmak zorunda kalınan ordu. devam et

  box Pirinç: Bakıra belli oranda çinko katılarak elde edilen sarı renkli bir alaşım. devam et