Eğitim Sitesi

Nakş-ı Zerkâr (Nakşı Zerkâr) Nedir? Nakş-ı Zerkâr (Nakşı Zerkâr) Hakkında Kısaca Bilgi

Nakş-ı Zerkâr (Nakşı Zerkâr) Terimi Hakkında Bilgiler

Nakş-ı Zerkâr (Nakşı Zerkâr)Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Nakş-ı Zerkâr (Nakşı Zerkâr):
Yaldızla yapılan süslemelere verilen ad.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Mühreli Kâğıt: Ahardan sonra mühre sürülerek parlatılan ve kalemin üzerinde kaydığı kâğıt. Bu kâğıtlar mürekkebi emmez. devam et

  box Zemin Doldurma: Bir tezhibin şekli belli olup altınları sürülerek tahriri bitince araları münasip renklere boyanırsa buna zemin doldurma denilir. devam et

  box Ferağ: Yazma eserlerde eserin son sayfasındaki son satırlara denir. devam et

  box Hariri: Eskiden ipekten yapılan bir cins kâğıda verilen ad. devam et

  box Boğum: Kamış kalemlerin ortalarına tesadüf eden, kapalı ve hafif çıkıntılı kısımlarına verilen ad. iki boğumlu, üç boğumlu... devam et

  box Bağdat Kâğıdı: Bir zamanlar Bağdat'ta yapılmış kâğıtlara verilen ad. 656'da Moğolların istilâsı üzerine, kâğıtçılık Tebriz, Şam ve Mısır taraflarına göçmüştür. devam et

  box Ser Bölük: Sanatta çalışan ayrı ayrı grupların başına denir. Bu tâbir cerrahlarda da vardır. devam et

  box Hizânetü'l-Kütüb: Kütüphane devam et