Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Nâkız Nedir? Nâkız Hakkında Kısaca Bilgi

Nâkız Terimi Hakkında Bilgiler

NâkızHukuk Terimi Olarak Nâkız:
bozma; kaldırma;

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kuru Mülkiyet: Bir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkı devam et

  box Ayn: para dışında, kazanılabilen bütün servet öğeleri devam et

  box Nafaka yükümü: bir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş olan yakınlarına yardım etmekle yükümlü olmasıdır. devam et

  box Ber-vech-i bâlâ: yukarıda olduğu gibi devam et

  box Kamu Hizmeti: Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetimi ve denetimi altındaki diğer kişilerce, kamunun genel ve ortak gereksinimlerini devam et

  box Çıplak Mülkiyet: Kuru mülkiyet - Yararlanma hakkı başkasının olan bir mal üzerindeki sahiplik durumu. devam et

  box Tevsîk: belgelendirme devam et

  box Münbais: doğan; ileri gelen devam et