Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Nail olmak Nedir? Nail olmak Hakkında Kısaca Bilgi

Nail olmak Terimi Hakkında Bilgiler

Nail olmakHukuk Terimi Olarak Nail olmak:
erişmek; kavuşmak

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Matbu: Basılı; basılmış devam et

  box Münakasa: Artırma ve eksiltme. devam et

  box Cevval: Davranışları çabuk ve kesin olan devam et

  box Disiplin Cezaları: Belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranışta bulundukları zaman uygulanan cezalardır. devam et

  box Sübut: Suçun delillendirilmesi, ispat hali. devam et

  box İrae: Tayin etme; gösterme devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Mubayaa: satın alma devam et