Eğitim Sitesi

Nâfıa Nedir? Nâfıa Hakkında Kısaca Bilgi

Nâfıa Terimi Hakkında Bilgiler

NâfıaHukuk Terimi Olarak Nâfıa:
bayındırlık işleri

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kazanılmış Hak: Yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak, müktesep hak, hakkımüktesep devam et

  box İrae: Tayin etme; gösterme devam et

  box Kamu Hakları: şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğan haklardır. devam et

  box İstinaf Mahkemesi: Sulh ve asliye mahkemeleri vb. ilk derece mahkemeler ile temyiz mahkemeleri arasında yer alan ikinci derecede yüksek mahkeme devam et

  box Cumhuriyet Savcısı: Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi. devam et

  box Mahkumunbih: hüküm konusu devam et

  box Muvâzaa: danışıklı işlem devam et

  box Lâhik: yetişen; ulaşan; eklenen; sonradan tayin edilen; yenisi devam et